Knjiga utisaka (Guestbook)
Name
Email (not displayed on site)
Phone (optional)
Note


Saska

Mogu li i ja da idem? Koliko se placa?

emil

Veoma mi se sviða vaša odluka da pomažete ovakve ljude i decu. Mislim da je taj vid pomoæi veoma zapostavljen kod nas. A ne samo to, baš kao što je g-ða Jelena spomenula, mnogi roditelji ne znaju ni kako da prepoznaju problem kod svoje dece a ako ga sluèajno prepoznaju, ne znaju kome da se obrate za pomoæ.
Pozdravljam ovu ideju i viziju koju imate, neka vas Bog blagoslovi u svemu dajuæi vam samo ono što je najbolje...
Emil

Julia D-P

I'm really impressed! May God continue to grow your vision and work. I'm absolutely sure He will!
Warmest wishes
Julia