Babe, Srbija 2013

Dragi prijatelji i partneri u službi,
   I ove godine NVO „Hanina nada”, u saradnji sa Joni & Friends iz Amerike organizuju odmor za porodice sa decom sa posebnim potrebama. 
   Naša je vizija da zajedno sa vama podelimo Hristovu poruku mira i nade prodicama ciji su životi dotaknuti bilo kojim oblikom invaliditeta.
Kada: Juna 23-28,2013 godine. Okupljanje volontera je u nedelju 23ceg u 11h u hotelu Babe, odlazak je u petak, 28mog u 12h.
Gde: Babe, Srbija www.country-club-hotel-babe.com/  
Cena: 3500 dinara
Ko može biti volonter?
Svako ko ima najmanje 18 godina, i želju da pokaže Hristovu ljubav onima koji se nose sa izazovima koje život sa invaliditetom   postavlja pred njih.
Na koji nacin vi možete da služite ovim porodicama?
   Svakom detetu sa posebnom potrebom i tipicnoj deci nižeg uzrasta ce biti dodeljen volonter koji ce mu pomagati da prati program adekvatan njegovom uzrastu.  Volonter je tu da pomogne svom drugaru da može da aktivno ucestvuje u svim dešavanjima u toku programa (crtanje, rucni radovi, igranje…), u toku obroka ili da samo provede vreme sa njim i da ga bolje upozna.
Šta je ukljuceno u cenu?
  U cenu je ukljucen smeštaj i hrana za svih 5 dana. Jedan dan obuke i cetiri dana kampa, i obuka i kamp ce biti u Hotelu Babe. Volonteri ce biti smešteni u istom kompleksu gde i porodice. Prevoz nije ukljucen u cenu.
Šta ako volonteri nisu u mogucnosti da pokriju svoje troškove?
Cenu smo ove godine smanjili kako bi svi bili u mogucnosti da pokriju. Sobzirom da kamp traje jedan duže naši troškovi po volonteru su 15 000 dinara. Organizacija J&F iz Amerike i razliciti donatori pokrivaju veci deo vaših troškova, molimo vas da i vi doprinesete što više možete. Jasno nam je da za neke od vas i dalje teško da skupite bilo šta, molim vas pricajte sa vašom crkvom, prijateljima, rodbinom, neka budu vaši sponzori, na kraju neka to nikako ne bude razlog da ne dodjete. Za one od vas za koje cena nije problem, molite se i vi budete sponzor vašem bratu i sestri.
  U svakom slucaju ne mojte dozvoliti da vas finansije sprece da dodjete, javite se.  
Da li je potrebno da volonteri imaju iskustva u radu sa osobama sa invaliditetom?   
Ne. Svim volonterima nakon prijave ce biti dostavljen materijal i svi ce prisustvovati obuci trajanju od jednog dana..
Kako da se prijavimo? Da li ponovo moram da popunjavam prijavu?
Ne. Ako ste vec bili volonter ne treba ponovo da popunjavate prijavu i da dostavite preporuku vašeg pastora. Sve što treba da uradite je da sa našeg sajta http://www.easysite.com/haninanada podignete dokument “Ko sam ja?”da to popunite i pošaljete na našu e-mail adresu. Volonteri kojima je ovo prvi kamp ce trebati da popune prijavu, dostave preporuku i navedeni dokument “Ko sam ja?”. Popunjene prijave, dokumetne pošaljite nam na našu mail adresu.
e-mail:haninanada@gmail.com  ili jsivulka@gmail.com    
  mobilni: 063 8368798 (od 2.06.2013.g.)       Skype phone: jelena.sivulka                      

                                        U slucaju da imate još dodatnih pitanja, javite se!
                                                                                      Greg & Jelena
                         Trudim se istrcati utrku do cilja i primiti nagradu kojoj nas je Bog, kroz Krista Isusa, pozvao u nebo. Fil. 3:14


Add Comment